Futurs Alumnes

Programa ARGÓ

15 views 06/09/2016 Consell d'Estudiants 0

El Programa Argó és un projecte institucional de la UAB que s’inscriu en el marc de les accions impulsades des de la universitat per establir vincles amb la secundària, fomentar la col·laboració internivells i contribuir a la millora del pas dels estudiants de la secundària a la universitat. Des del Programa s’impulsen diverses línies de treball: assessorament a treballs de recerca de batxillerat, estades d’estudiants de batxillerat a la UAB, pràctiques en centre de treball per alumnes de CFGS, Premi Argó, formació permanent per a professorat de secundària, recerca sobre la transició, etc.. En el marc d’aquest programa, l’Escola d’Enginyeria col·labora amb l’ICE de la UAB per a avaluar treballs de recerca de batxillerat.

T'ha sigut d'utilitat?