Identitat Corporativa

Logotips

El Ple del CE-EE, reunit en convocatoria ordinària el 23 d’Octubre de 2018, va aprobar una nova versió del Manual d’Identitat Corporativa, renovant-lo completament. Aquest manual incloia següents logotips i isotips:

Arxius Adjunts
#Tipus ArxiuTamany ArxiuDescarregar
1.png92,77 KBIsotip
2.png230,87 KBLogotip
3.png150,40 KBLogotip Vertical