Ser delegats

Què és el local del estudiant?

És la sala de treball del CE-EE, allà és on poden anar els delegats a treballar en grup i fer les tasques de junta, de comissions, de grups de treballs, etc. Es troba al hall de l’Escola a ma esquerra.

Com s’organiza el CE-EE?

1. Membres del ple del CE-EE:

a. Els representants dels estudiants al Claustre de la UAB.

b. Els representants a la Junta d’Escola.

c. Els delegats de cada grup-classe.

d. Els membres d’honor

2. Són membres del CE-EE:

a. Els membres del ple

b. Els representants de les associacions/entitats de l’Escola.

c. Els Becaris de la UAB per l’Escola.

d. Membres de les comissions.

3. La Junta del CE-EE.

Què és la junta del CE-EE, qui la forma?

Organ representant  del CE-EE encarregat de coordinar el ple.

És el delegat o la delegada una figura política?

No, el delegat o la delegada és el principal interlocutor del grup acadèmic i la figura encarregada de fer un bon seguiment acadèmic.

Quina diferència hi ha entre els delegats i les delegades i el Consell d’Estudiants?

Els delegats i les delegades resolen conflictes que afecten directament al seu grup acadèmic. Si la problemàtica afecta a més d’un grup acadèmic, aleshores el Consell d’Estudiants pot servir de vincle per a solucionar-ho en els òrgans de decisió oportuns.

Quines eines té el delegat o la delegada?

Les eines bàsiques del delegat o la delegada són la Guia de l’Estudiant i la Guia Docent.

Què és la Comissió Docent?

La Comissió Docent (o òrgan anàleg) és l’òrgan encarregat del seguiment acadèmic a les facultats. La seva periodicitat depèn de cada facultat.

Quines són les funcions del delegat i delegada?

El delegat o la delegada és l’encarregat del seguiment acadèmic i, per això, assisteix a les reunions de la Comissió Docent de la facultat.

Què fa l’estudiant/becari de suport a activitats?

Impulsa les activitats organitzades pels estudiants de la facultat i promociona activitats d’interès, les pròpies de la facultat o de tot el campus de la UAB.

Què fa l’estudiant/becari de suport al Consell d’Estudiants?

S’encarrega de donar suport al Consell d’Estudiants en tasques logístiques.

On puc trobar informació de les Jornades de delegats/des?

En el butlletí que es publica al web de la UAB (www.uab.cat) es pot trobar un recull de tota la informació que s’ofereix durant les Jornades de delegats i delegades. Nosaltres t’informarem personalment i també podràs trobar referències a les xarxes socials del Consell d’Estudiants.

Hi ha alguna normativa sobre delegats?

El març de 2013 es va aprovar la normativa sobre delegats i delegades de grup acadèmic. La pots trobar aquí.

Què és el grup acadèmic?

Pot ser un curs, una classe, una menció, entre d’altres. Depèn de la organització interna de cada grau.

A qui em puc dirigir dins la meva facultat per consultar dubtes?

Et pots dirigir als dos estudiants de suport de la facultat, un de suport al Consell d’Estudiants i l’altre de suport a activitats.

Quin suport formatiu ofereix la UAB als delegats i delegades?

Es realitzen dues jornades anuals de formació sobre temes d’interès pels delegats i delegades.

Com puc acreditar la meva tasca com a delegat o delegada?

Pots acreditar la teva tasca amb els certificats d’assistència que oferim en totes les formacions com a delegat i amb la inscripció a El Cens.

Puc reconèixer la meva feina com a delegat/da amb crèdits ECTS?

Sí, fins a un màxim de 2 crèdits ECTS per curs i un total de 6 crèdits ECTS al llarg de la titulació. El reconeixement es farà efectiu a 4t.

S’ha de fer la gestió acadèmica del centre on l’estudiant està matriculat. La Unitat de Dinamització Comunitària ofereix acreditació de la tasca de delegats i delegades per a facilitar el reconeixement i des del Consell d’Estudiants t’ajudarem a gestionar-ho.

Què és el Cens?

El Cens de delegats i delegades de grup acadèmic és el registre oficial dels delegats i delegades de la UAB i el gestiona la Unitat de Dinamització Comunitària.

Qui pot ser delegat o delegada de grup acadèmic?

És el grup acadèmic qui escull el delegat o la delegada i s’hi poden presentar tots els estudiants d’aquell mateix grup acadèmic que ho vulguin i que estiguin matriculats a la UAB.